Menu

Światłowód

Łącza światłowodowe

PON 60

PON 100

PON 300

PON 600

Niezależnie od pakietu abonent uzyskuje symetryczne połączenie z Internetem. Pakiety nie mają ograniczeń co do ilości przesyłanych danych. Oferta ograniczona terytorialnie. Usługa świadczona w technologii FTTH (światłowód bezpośrednio do mieszkania).